Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα www.giannatzempetzi.gr με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε  τηλεφωνικά στο 210-7770360 θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller).

Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε:

Α. Τα δεδομένα που παρέχετε κατά τις συναλλαγές σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή με την εγγραφή σας σε newsletter μας ή με την εγγραφή και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον δικτυακό μας τόπο, μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας είναι συγκεκριμένα: όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου και σε περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο επάγγελμα και Α.Φ.Μ.

Β.  Δεδομένα συναλλαγών: περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικές με πληρωμές από εσάς και άλλες λεπτομέρειες για τα προϊόντα που έχετε προμηθευτεί από εμάς.

Γ.  Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, σχετικές με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των συναλλαγών σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα, για την ικανοποίηση των εκάστοτε αιτημάτων σας και για την παροχή ενημέρωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Τι είναι τα cookies:

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση οι περισσότερες πλατφόρμες ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.mariaglenster.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή και για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδο σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

Τα αναγκαία cookies επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookies, υποβαθμίζεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop, αλλά και η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης, μιας και βασικές λειτουργίες του e-commerce υπολειτουργούν.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας – αυτό περιλαμβάνει την εθνικότητα σας, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις σας, τη σεξουαλική σας ζωή και προτιμήσεις, τις πολιτικές σας απόψεις όπως και πληροφορίες σχετικές με την υγεία, τα σωματομετρικά και τα ηλικιακά σας στοιχεία.

Πως χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

  • για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη
  • για την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση σας
  • για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων προσφορών

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας:

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (πχ φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).

Η συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται, π.χ. όταν επιλέγεται να λαμβάνετε newsletter.

Χρήση και προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρόκειται για τα δεδομένα που διαθέτουν οι ίδιοι οι επισκέπτες όταν συμπληρώνουν κάποια από τις φόρμες της ιστοσελίδας, προχωρώντας στην εν γνώσει τους καταχώρηση των στοιχείων. Η αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας αποτελεί επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7Α παρ.1 (β) Ν.2472/1997 και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν.2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η «εταιρεία» ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των συναπτόντων παραγγελιών, όσον αφορά τη διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε πιστωτικές κάρτες διενεργείται δυνάμει σχετικής σύμβασης από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που εδρεύει στην Αθήνα όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή:

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους  από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Σε περίπτωση που διεξάγεται διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών, για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών σας και την προστασία των Δεδομένων σας η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία.

Κατά τη συναλλαγή σας ο ιστοχώρος δεν καταχωρεί, ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο κανένα στοιχείο που αφορά την πιστωτική σας κάρτα, με την εξαίρεση, για λόγους ασφάλειας της συναλλαγής του στοιχείου Debit ή Credit.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδεια σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Ποιά είναι τα δικαιώματα σας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 – 22 των GDPR:

Έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, με ποιόν τρόπο τα επεξεργαζόμαστε, για ποιον σκοπό, και σε ποιους ενδεχομένως κοινολογήθηκαν, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας όπως διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε μέσω του www.giannatzempetzi.gr κατά τις συναλλαγές, την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Επίλυση παραπόνων/καταγγελιών:

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 

Αναθεωρήσεις της Δήλωσης:

Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης ή της αναθεώρησης περιοδικά της παρούσης Δήλωσης και σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση.